Регистрация

Въведените от Вас данни са необходими за доставката!
Полетата ел.поща, парола, име, фамилия, телефон са задължителни!
Ел.поща
Парола
Име
Фамилия
Телефон
Адрес за доставка
Съгласявам се с Политиката за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В сила от 25.05.2018 г.

Извършвайки дейността си, Марка Трейд ЕООД, със седалище и адрес на управление : Бургас, жк. Лазур, бл.113, с Идент. номер: 202986394,  обработва и съхранява информация, между която и такава, представляваща лични данни. Интернет страницата www.marka-trade.com се притежава от „ Марка Трейд“ ЕООД и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Ние се стремим да Ви предоставим достъпна и полезна информация на интернет страницата си. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „ Марка Трейд“ ЕООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ „ Марка Трейд“ ЕООДсъбира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на направените от Вас поръчки.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ - При регистрация като обикновен клиент– имена, електронен адрес, телефон за връзка, адрес; - При регистрация като ВИП клиент– имена, електронен адрес, телефон за връзка, адрес; фирма, БУЛСТАТ, адрес на регистрация на фирмата – за издаване на фактури

Личната информация, която събираме, ни позволява да обработим и изпълним направените от Вас поръчки.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „ Марка Трейд“ ЕООДне отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове. „ Марка Трейд“ ЕООДразполага единствено с профил във Facebook и Instagram и не публикува там лични данни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ „ Марка Трейд“ ЕООД взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ След приключване на съответните дейности, във връзка с които ние сме събрали личните Ви данни, те ще бъдат запаени с цел единствено по-лесно и бързо осъществяване на следващи поръчки.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ Ако сте предоставили Ваши лични данни на „ Марка Трейд“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време: - да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт; - право да искате извършването на подходящо коригиране или заличаване на личните Ви данни; - правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това; - право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните. Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронни известия, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на markatrade@abv.bg.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Марка Трейд“ ЕООД, моля свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес: markatrade@abv.bg

По телефон:

Тел. офис: +359882584818 Тел. управител: +359885307298
вход в системата на marka-trade.com
e-mail:
парола:
натиснете тук за регистрацияТърсене

Посочете категорияКлючова дума


цена
от: лв

до: лв
БатерииПрофесионални спрейове HQSGENERAL ELECTRIC

Аксесоари за GSM-MeliconiКомпютърни и GSM аксесоари

гр.Бургас, ж.к Лазур
бл.113 Партер

e-mail:markatradeburgas@abv.bg;
markatrade@abv.bg

за контакт и информация: +359882584818

www.marka-trade.com
Всички права запазени
Powered by Suzara web design